Sekundär traumatisering

Jag föreläser och utbildar om sekundär traumatisering i samarbete med leg psykoterapeut Kerstin Palmer, Palmer Psykoterapi & Utveckling, som har skrivit boken Trauma smittar! Allt du behöver veta om sekundärtrauma.


 Det är vanligt att människor som i sitt arbete möter traumatiserade människor utvecklar egna symptom och har svårigheter att skapa en hållbar arbetssituation. Jag utbildar om vad sekundärt trauma är, vad som ökar och minskar risk och hjälper till att förbättra arbetsplatser.

HANDLEDNING

Jag har erfarenhet av att handleda grupper och enskilda medarbetare inom:

  • Hälso- och sjukvård
  • Kommun
  • Privat verksamhet
  • Ideell verksamhet


Jag har mångårig erfarenhet av arbete som psykolog i multiprofessionella team inom specialistvård för långvarig och akut smärta. Jag har även arbetat inom primärvård både digitalt och IRL, och har handlett flera olika yrkesgrupper inom primär- och specialistvård både för psykisk och somatisk ohälsa.


Jag har även erfarenhet av handledning exempelvis inom Linköpings kommun, ideella föreningar och Polismyndigheten.


Kontakta mig gärna för en kostnadsfri konsultation för att se jag verkar vara rätt handledare för verksamhetens behov. Jag handleder gärna digitalt eller på plats runtom i Östergötland.


Pris c:a 2200 kr/60 min

FÖRELÄSNING och UTBILDNING

Jag är van att föreläsa och utbilda inom kognitiv beteendeterapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), samtalsmetodik, fysisk sjukdom/smärta och psykisk ohälsa, både online och på plats. Jag har återkommande uppdrag på Linköpings universitet.


Utbildningserfarenheter från bland annatPris beroende på upplägg

unsplash