SAMTAL - INDIVIDUELLT

Individuella kontakter anpassas efter dina önskemål och möjligheter, allt från samtal varje vecka eller månad till enstaka samtal är vanligt. I slutet av första samtalet gör vi en plan för fortsatt kontakt om du tycker att allt känns bra.


I terapi behandlar jag gärna stress, ångest och rädslor, traumarelaterade problem, skam, nedstämdhet, perfektionism, kontrollbehov, ilska, livskriser, existentiella frågor, svårigheter relaterat till självkänsla och självförtroende. Jag är också van att arbeta med olika former av relationsproblem, t ex svårigheter att sätta gränser, anhörigstöd, skuldkänslor, kommunikationsproblem, social ångest, sex- och intimitetsproblem.


Jag har även erfarenhet av att arbeta med problem relaterade till ADHD och ADD, beroende, föräldraskap, ofrivillig barnlöshet, medberoende och/eller följder av fysiska sjukdomar såsom långvariga smärttillstånd eller cancer.


Även du som inte har ett tydligt avgränsat problemområde är varmt välkommen. Kanske önskar du mer ett bollplank/en coachande kontakt där vi fokuserar på styrkor. Kanske vantrivs du med något i tillvaron men har svårt att komma på varför, önskar hjälp att fatta beslut, eller vill veta vad samtal kan ge utan att ha något särskilt problem. Du är välkommen som du är, vi hjälps åt att göra vägen framåt tydlig.


Det är viktigt för mig att även du som har mött fördomar på grund av exempelvis sexuell läggning/utövande (t ex BDSM), relationsformer, flersamhet, könsidentitet eller annat ska få en bra upplevelse där du känner dig förstådd och respekterad.


Pris: 1500 kr/60 minuter.

Betalning sker via faktura efter besöket. Skatteverkets regler gör att det tyvärr inte är möjligt att använda friskvårdsbidrag.

SAMTAL - FLERA PERSONER

Jag arbetar gärna med flerpartssamtal i olika former, till exempel par, vuxna syskon, vänner och flersamma.


Tillfällen då jag kan hjälpa till är exempelvis när ni vill:

  • Fördjupa en redan bra relation och komma närmare varandra
  • Hantera återkommande problemsituationer, bryta destruktiva mönster
  • Förebygga problem när relationen står inför en större förändring, t ex barn, flytt, giftermål
  • Ni vill separera eller har redan separerat och vill samarbeta bra, med eller utan gemensamma barn
  • Kommunicera bättre och minska missförstånd
  • Göra förändringar relaterat till sex och intimitet


I parterapi utgår jag från metoden Integrative Behavioral Couples Therapy (IBCT) som är den metod som har bäst forskningsstöd.


Parterapin inleds med en bedömningsfas. Vi börjar med ett 90 min samtal där vi går närmare in på vad som fungerar bra och mindre bra, följt av varsitt individuellt samtal på 60 min och därefter ett återkopplingssamtal på 90 min. Om ni inte önskar fortsätta efter första samtalet betalar ni endast för det.

Priset för dessa fyra samtal är 8000 kr.


Om ni vill fortsätta kontakten efter de inledande tillfällena är kostnaden 2000 kr per samtal á 90 min.

unsplash