Tjänster för företag/arbetsgivare

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD


Har du en anställd i behov av psykologisk behandling?


Jag är van att arbeta med exempelvis stresshantering, hälsoproblem, konflikthantering, chefscoachning och kommunikationssvårigheter.


Ta kontakt för ett förslag på upplägg som passar verksamheten.

HANDLEDNING

Jag har erfarenhet av att handleda grupper och enskilda medarbetare inom:

  • Hälso- och sjukvård
  • Kommun
  • Privat verksamhet
  • Ideell verksamhet


Jag har mångårig erfarenhet av arbete som psykolog i multiprofessionella team inom specialistvård för långvarig och akut smärta. Jag har även arbetat inom primärvård både digitalt och IRL, och har handlett flera olika yrkesgrupper inom primär- och specialistvård både för psykisk och somatisk ohälsa.


Jag har även erfarenhet av handledning exempelvis inom Linköpings kommun, ideella föreningar och Polismyndigheten.


Kontakta mig gärna för en kostnadsfri konsultation för att se jag verkar vara rätt handledare för verksamhetens behov. Jag handleder gärna digitalt eller på plats runtom i Östergötland.


Pris c:a 2200 kr/60 min

FÖRELÄSNING och UTBILDNING

Jag är van att föreläsa och utbilda inom kognitiv beteendeterapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), samtalsmetodik, fysisk sjukdom/smärta och psykisk ohälsa, både online och på plats. Jag har återkommande uppdrag på Linköpings universitet.


Utbildningserfarenheter från bland annatPris beroende på upplägg

unsplash